Skip to Contents
오시는길 오시는길

Location.

Home Company Location

Samsung Welstory

Address
8, Gumi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do (Gumi-dong, M Tower) Bundang Line Ori Station Exit 3, 5 min on foot
Phone number
(82)1544 –8272
Address
20, Tancheonsang-ro 151beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Bundang Line Ori Station Exit 6, 3 min on foot
Phone number
(82)1544 –8272

Samsung Welstory

Head Office·Food Service Division

Address
8, Gumi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
(Gumi-dong, M Tower) Bundang Line Ori Station Exit 3,
5 min on foot
Phone number
(82)1544 –8272

Food Distribution Division

Address
20, Tancheonsang-ro 151beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Bundang Line Ori Station Exit 6,
3 min on foot
Phone number
(82)1544 –8272

Domestic distribution centers

Overseas business sites

해외 사업장 지도
China
Food service corporation 'Aibaojian‘
Food distribution corporation 'Shanghai Welstory'
HUIJIN Building 20th floor, 123 Suzhou Rd, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng 苏州工业园区苏州大道123号 汇金大厦 20F
T. 86-512-6755-7782
Vietnam
Vietnam corporation 'Welstory Vietnam'
3rd floor, Halla Building+E235, Yeon Phong, Bac Ninh Province, Vietnam Tầng 3, tòa nhà Halla, Lô CC2, khu công nghiệp Yên Phong,
Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
T. 84-22-2369-9932

Overseas business sites

중국 사업장 지도
China
Food service corporation 'Aibaojian‘
Food distribution corporation 'Shanghai Welstory'
HUIJIN Building 20th floor, 123 Suzhou Rd, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng 苏州工业园区苏州大道123号 汇金大厦 20F
T. 86-512-6755-7782
베트남 사업장 지도
Vietnam
Vietnam corporation 'Welstory Vietnam'
3rd floor, Halla Building+E235, Yeon Phong, Bac Ninh Province, Vietnam Tầng 3, tòa nhà Halla, Lô CC2, khu công
nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung,
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam
T. 84-22-2369-9932
TOP